• Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
  • Dobrodošliu naš hotel
Dobrodošli1 Dobrodošli2 Dobrodošli3 Dobrodošli4 Dobrodošli5 Dobrodošli6 Dobrodošli7 Dobrodošli8 Dobrodošli9 Dobrodošli10 Dobrodošli11
Slideshow for Web Page by WOWSlider.com v4.7

Euro Garni hotel Beograd

Euro Garni hotel Beograd je najmlađi član Lion grupe. Lokacija hotela je pažljivo birana kako bi mogla da izađe u susret zahtevima poslovnog sveta koji predstavljaju primarnu ciljnu grupu. Hotel se nalazi na strateškom mestu na samom ulazu u Beograd. Euro Garni hotel Beograd posluje po principu Bed & Breakfast-a. Uslužna delatnost ovog hotela ogleda se u komfornim smeštajnim kapacitetima i osoblju koje je uvek tu za Vas. Na raspolaganju su 20 parking mesta u posedu hotela.

Smeštajni kapaciteti po osobi su 43, a ukupan broj soba je 21. Kako bi komfor bio što veći sve sobe poseduju Lcd televizore, internet priključak, klima uređaje i telefon. Da bi ponuda bila zaokružena i kompletirana na raspolaganju se nalazi i room service usluga.

Pri projektovanju i izgradnji gradskog tipa hotela u koje spade i naš hotel, posebna pažnja se polaže na elemente koji zadovoljavaju želje poslovnih ljudi. Makrolokacija ovog tipa hotela je grad. Euro Garni Hotel Beograd je sagrađen pored auto puteva za Novi Sad i Zagreb i ima dobru povezanost sa centrom grada, aerodromom, međugradskom autobuskom i železničkom stanicom. Izbor mikrolokacije je od presudnog značaja za poslovanje, pa stoga Euro Garni Hotel Beograd ima prednost da se nalazi u okruženju poslovne i trgovinske aktivnosti. Specifična tražnja koju čine najčešće predstavnici raznih poslovnih i stručnih skupova, (seminara, sajmova, kongresa i sl.) formirala je odgovarajuću ponudu koja se sastoji od osnovnih i pratećih delatnosti. Euro Garni Hotel Beograd kao savremeni gradski hotel u svojoj ponudi ima i čitav niz raznovrsnih poslovnih službi (telefax, fotokopiranje, PTT službe, internet i sl.).

Što se samih gostiju tiče njihov boravak je takođe karakterističan. Kratka dužina boravka uslovljava dinamičniji promet, širok asortiman potreba i interesovanja i visok kvalitet usluga. Euro Garni Hotel Beograd raspolaže sobama i prostorijama za kraći boravak. Oprema je moderna, a estetsko uređenje je daleko kvalitetnije od uređenja bilo kog drugog hotelskog objekta.

Jednostavno - ovaj tip hotela je sinonim hotelske poslovnosti i udobnosti!

Ambasadori dobre usluge
Euro Garni Hotel - booking.com